Vernetzung

Rodzaje procedur

 
Elastyczne zastosowania - projekty firmowe, praca na miejscu i doradztwo. Różne zadania wymagają także różnych procedur. Przy współpracy podczas prowadzenia projektów, wspólnie z naszymi klientami dobieramy procedury najlepiej odpowiadające bieżącym potrzebom.

PROJĘKTY WEWNETRZNE (IN-HOUSE)
Realizacja projektów w naszych oddziałach ma wiele zalet. Posiadamy dostęp do nowoczesnej, rozbudowanej infrastruktury informatycznej najwyższej klasy oraz do zasobów wiedzy naszych specjalistów z najróżniejszych dyscyplin. Krótkie drogi komunikacyjne i decyzyjne zapewniają osiągnięcie zakładanych celów szybko i wydajnie.

PRACA W BIURZE KLIENTA
Pod względem rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych Klientów, wybieramy profesjonalistów o wysokich kwalifikacjach i motywacji dla wsparcia projektu na miejscu u naszych klientów. Praca w biurze klienta odbywa się w oparciu o umowę o świadczenie usług bądź na podstawie umowy o udostępnianiu pracowników. W przypadku współpracy opartej o umowę udostępniania pracowników, nasi pracownicy pracują w czasie trwania projektu bezpośrednio u klienta, i znajdują się pod jego kierownictwem merytorycznym. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o świadczenie usług, pracownicy Kämmerer wykonują projekty dla klienta w określonym obszarze bezpośrednio w jego siedzibie lub też w naszych oddziałach najbliżej jego siedziby. Udostępniamy wyposażenie i narzędzia w formie komputerowych stacji roboczych lub systemów CAD, zależnie od wymogów.

DORADZTWO
Jako wysokowydajne przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem i inżynierią, skupiamy się na planowaniu, sterowaniu i nadzorowaniu projektów za pośrednictwem doskonale wykształconych i doświadczonych pracowników bądź zespołów inżynierów, techników, grafików CAD lub specjalistów innych obszarów pracy. Dzięki naszemu doświadczeniu, i dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod i procedur, pracujemy poprzez stały transfer wiedzy i know-how.

 

Kariera

 

Otrzymuj newsletter z informacjami rekrutacyjnymi!
 

Wydarzenia

There are no events in the selected category