GrazTOP

Polityka ochrony danych osobowych

Grupa Kämmerer spełnia wymagania niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (niem. Bundesdatenschutzgesetz). Dane osobowe, tj. informacje, za pomocą których można bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną, lub które umożliwiają taką identyfikację, nie są zbierane.

Strony internetowe grupy Kämmerer zawierają odnośniki do stron internetowych innych przedsiębiorstw, do których to oświadczenie o ochronie danych nie odnosi się.
Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi do analizy ruchu sieciowego oferowanej przez Google, Inc. (Google).Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek. Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na państwa komputerze, które umożliwiają analizę dotyczącą użytkowania tej strony przez państwa. Informacje o zakresie państwa wykorzystania tej strony wygenerowane przez 'ciasteczko' zwykle przenoszone są na serwer w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. W przypadku uruchomienia usługi anonimizacji adresu IP na tej stronie, państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych państwach-sygnatariuszach porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszary Gospodarczego. Jedynie w przypadkach wyjątkowych pełny adres IP przesyłany jest do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Google wykorzysta te informacje, na zlecenie operatora niniejszej strony, aby poświadczyć państwa metody wykorzystania niniejszej strony, a to w celu sporządzenia raportów o aktywności na stronie, oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z użyciem strony oraz Internetu na rzecz operatora strony internetowej.Adres IP przekazany przez Google Analytics od państwa przeglądarki nie będzie łączony przez Google z innymi danymi. Można zapobiegać przechowywaniu tych 'ciasteczek' poprzez odpowiednie ustawienie w państwa przeglądarce internetowej; zwracamy jednak państwa uwagę na to, że w takim przypadku istnieje ryzyko, że nie będą mogli państwo korzystać z wszystkich funkcji niniejszej strony Internetowej w ich pełnym zakresie. Ponadto możecie państwo nie zgodzić się na zbiór danych generowanych przez plik-ciasteczko oraz na zbiór danych dotyczących państwa korzystania ze strony (co obejmuje adres IP) dla Google, oraz na obróbkę tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) Grupa Kämmerer umożliwia osobom zainteresowanym podjęcie kontaktu poprzez pocztę elektroniczną, telefon lub pocztę tradycyjną. W tym zakresie w celu odpowiedzi na pytania zbierane są dane osobowe. Naturalnie, stronę internetową grupy można także oglądać bez użycia ciasteczek. Większość przeglądarek automatycznie przyjmuje ciasteczka. Można zapobiec przechowywaniu ciasteczek na państwa dysku twardym poprzez wybór w ustawieniach przeglądarki opcji 'odrzucaj wszystkie ciasteczka' (lud podobnie brzmiącej). Opis metody pracy tego ustawienia znaleźć można w instrukcji obsługi państwa przeglądarki. Ciasteczka już zgromadzone w państwa komputerze można usunąć w każdej chwili. Jeśli nie akceptujecie państwo ciasteczek, może prowadzić to do ograniczeń funkcjonalności naszych ofert. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim lub ich wykorzystanie w toku odpowiedzi na zapytanie nie ma miejsca. Jeśli konieczne by były przekazanie tych informacji do osób trzecich w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie lub zapytanie, wtedy zgodą pytającego uznawana jest za daną. W szczególności podkreślany, że dane nie są wykorzystywane w celach reklamowych.

Publiczny spis procedur:

Publiczny spis procedur:
Zgodnie z par. 4 g niem. ustawy o ochronie danych osobowych, osoba odpowiedzialna za ochronę danych w przedsiębiorstwie udostępnić musi na wniosek, w odpowiedniej formie, dane określone w par. 4 e w/w ustawy. Bezpośrednio podporządkujemy się temu obowiązkowi, czyniąc w ten sposób państwa indywidualne wnioski zbędnymi.

 1. Dane odpowiedzialnej jednostki przedsiębiorstwa
  Grupa Kämmerer - Usługi inżynieryjne
  Schulze-Delitzsch-Str. 15, 70565 Stuttgart, Niemcy

 2. Kierownictwo przedsiębiorstwa (dyrekcja) 
  Prezes zarządu: Bernd Kämmerer

 3. Adres jednostki odpowiedzialnej
  Schulze-Delitzsch-Str. 15, 70565 Stuttgart, Niemcy

 4. Określenie celów zbioru, przetwarzania bądź wykorzystania danych osobowych:
  Głównym celem zbioru, obróbki lub wykorzystania danych osobowych jest wykonanie, zarządzanie i opieka nad zleceniami klientów, w zakresie: usług inżynieryjnych, szkoleń lub podobnych czynności w ramach udzielania zleceń
  Dodatkowe cele zbioru, obróbki bądź przetwarzania danych osobowych to zarządzanie personelem, dostawcami i klientami.

 5. Opis odnośnych grup osobowych oraz odnośnych danych i kategorii danych:
  W celu wypełnienia celów wymienionych w punkcie czwartym, dane osobowe są zbierane, obrabiane i wykorzystywane w odniesieniu do następujących grup osób:
  - Dane klientów (dane adresowe i dane umów)
  - Dane osobowe wykorzystywane do zarządzania personelem oraz zewnętrzne dane od partnerów umów (dane adresowe i dane umów)
  - Dane dostawców (dane adresowe i dane umów)

 6. Odbiorcy bądź kategorie odbiorców, którym mogą być przekazywane te dane:
  urzędy publiczne, które otrzymują dane na podstawie przepisów ustawowych (np. jednostki ubezpieczenia społecznego, urzędy)
  - Jednostki wewnętrzne biorące udział w wykonaniu danych procesów wewnątrz przedsiębiorstwa (zarządzanie personelem, księgowość, rachunkowość, reklama, sprzedaż, telekomunikacja i dział informatyczny)
  - Jednostki zewnętrzne biorące udział w wykonaniu procesów przedsiębiorstwa (partnerzy procesów przedsiębiorstwa wymienionych pod numerem 4)
  - Wykonawcy zewnętrzni zgodnie z par. 11 niem. ustawy o ochronie danych osobowych
  Np. Banki (wypłaty wynagrodzeń, ruch pieniężny w ramach procesów przedsiębiorstwa wymienionych w p. 4)

 7. Terminy zwykłe usuwania danych
  Po upływie odnośnego, ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, odpowiednie dane kasowane są rutynowo, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy. Dane nie objęte ustawowym obowiązkiem przechowywania danych zostają skasowane, o ile cele wymienione pod p. 4 przestaną obowiązywać.

 8. Planowane przekazanie danych państwu-stronie trzeciej
  Przekazanie danych stronom trzecim nie jest planowane.

Wykluczenie gwarancji:
Informacje, dane i treść są poddawane stałej kontroli i aktualizowane na bieżąco. Pomimo naszej pełnej troskliwości, pewne dane mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego też nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności lub gwarancji za poprawność, kompletność i aktualność danych.

Dane:
Bezpieczeństwo danych przesyłanych do nas przez sieć Internet, nie może zostać zapewnione. Zawsze jednakże pozostaje gwarancja, która mówi, że przekazane dane będą wykorzystywane i opracowywane wyłącznie celowo i zgodnie z zasadami opisanymi w niem. ustawie o ochronie danych osobowych.

Kariera

 

Otrzymuj newsletter z informacjami rekrutacyjnymi!
 

Wydarzenia

There are no events in the selected category